آیت الله معلمی و جمعی از مسئولین شهری ، با حضور در منزل آزاده جانباز آقای محمدباقر خنکدار ، بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی با ایشان دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه 17 آگوست 2022

پیش ازظهر چهارشنبه مورخ 26 مرداد 1401  آیت الله معلمی و جمعی از مسئولین شهری ، با حضور در منزل آزاده جانباز آقای محمدباقر خنکدار ، بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی با ایشان دیدار کردند.

دیدگاه ها