مراسم احیای لیالی قدر خرداد 1397 در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

جمعه 18 خرداد 1397

مراسم احیای لیالی قدر  خرداد 1397 در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

xg9p_img_3240.jpg

t9sc_img_3258.jpg

tzt_img_3260.jpg

1h8m_img_3261.jpg

an62_img_3299.jpg

f9er_img_3321.jpg

i339_img_3339.jpg

csui_img_3342.jpg

36un_img_3355.jpg

r6dl_img_3371.jpg

j37a_img_3391.jpg

myza_img_3432.jpg

i1j_img_3449.jpg

5jib_img_3812.jpg

oesc_img_3840.jpg

1bvy_img_3935.jpg

kxjh_img_3976.jpg

zs2i_img_3996.jpg

kg5i_img_4021.jpg

42yy_img_4035.jpg

yr5_img_4038.jpg

64n1_img_4052.jpg

7nj_img_4059.jpg

tw4_img_4079.jpg

utrs_img_4325.jpg

4tp3_img_4327.jpg

ac1h_img_4393.jpg

6atm_img_4403.jpg

ujax_img_4407.jpg

5dmd_img_4419.jpg

sy0v_img_4470.jpg

qvyv_img_4508.jpg

qdju_img_4551.jpg

e2mw_img_4548.jpg

uae3_img_4584.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها