اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و جلسه پرسش و پاسخ آیت الله معلمی با دانش آموزان مرکز آموزشی شهید بهشتی«تیزهوشان» قائم شهر

دوشنبه 3 اکتبر 2016

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و جلسه پرسش و پاسخ آیت الله معلمی با دانش آموزان مرکز آموزشی شهید بهشتی«تیزهوشان» قائم شهر

IMG_2492 IMG_2503 IMG_2505 IMG_2511 IMG_2512 IMG_2514 IMG_2516 IMG_2524 IMG_2529 IMG_2530 IMG_2538 IMG_2554 IMG_2568 IMG_2571 IMG_2593 IMG_2595 IMG_2603 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2616 IMG_2623 IMG_2629 IMG_2633 IMG_2653

مطالب مشابه
دیدگاه ها