حضور آیت الله معلمی در مراسم سالروز ورود آزادگان در حسینه عاشقان قائم شهر

دوشنبه 15 آگوست 2016

حضور  آیت الله معلمی در مراسم  سالروز ورود آزادگان در حسینه عاشقان قائم شهر
photo_2016-08-16_23-54-27

دیدگاه ها