با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگوار جناب مهندس شفقت «استاندار سابق مازندران»

پنج‌شنبه 18 فوریه 2016

با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگوار جناب مهندس شفقت «استاندار سابق مازندران»

shafaghat shafaghat2 shafaghat3 shafaghat4 shafaghat5 shafaghat6 shafaghat7 shafaghat8 shafaghat9 shafaghat10 shafaghat11 shafaghat12 shafaghat13 shafaghat14 shafaghat15 shafaghat16

مطالب مشابه
دیدگاه ها