مراسم نماز جمعه بیست و هشتم دی ماه 1397 شهرستان قائم شهر با اجرای جناب آقای  رضا قدمی آغاز ، و پس سخنرانی پیش از خطبه ها توسط جناب آقای فغانی «ریاست محترم اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان قائم شهر» ...