آیت الله معلمی و مسئولین شهری با حضور در منازل جانبازان شهرستان قائم شهر ، با ایشان دیدار کردند + تصاویر

یکشنبه 5 مارس 2023

پیش از ظهر شنبه مورخ 13 اسفند 1401 ، آیت الله معلمی و مسئولین شهری با حضور در منازل جانبازان شهرستان قائم شهر ، با ایشان دیدار کردند .

دیدگاه ها