آقای عموزاده«رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر» با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

شنبه 10 دسامبر 2022

پیش از ظهر شنبه مورخ 19 آذر 1401 ، آقای عموزاده«رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر» با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .

دیدگاه ها