آقای برزگر«مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 31 اکتبر 2022

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 9 آبان 1401 ، آقای برزگر«مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان مازندران» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .

دیدگاه ها