جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

سه‌شنبه 25 اکتبر 2022

سه شنبه مورخ 3 آبان 1401 ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

دیدگاه ها