آیت الله معلمی ، و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید علی اصغر حمزه خانی ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند + تصاویر

پنجشنبه 31 شهریور 1401

آیت الله معلمی ، و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید علی اصغر حمزه خانی ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند .

دیدگاه ها