جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

چهارشنبه 15 ژوئن 2022

چهارشنبه مورخ 25 خرداد 1401 ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد .

دیدگاه ها