آیت الله معلمی با حضور در مرکز بهداشت کلاگرمحله شهرستان قائم شهر به مناسبت هفته سلامت ، ضمن بازدید از این مرکز ، از زحمات کادر درمان تجلیل بعمل آوردند + تصاویر

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 19 اردیبهشت 1401 ، آیت الله معلمی با حضور در مرکز بهداشت کلاگرمحله شهرستان قائم شهر به مناسبت هفته سلامت ، ضمن بازدید از این مرکز ، از زحمات کادر درمان تجلیل بعمل آوردند.

img_7149_a17i.jpg

img_7166_q6in.jpg

img_7170_qjo1.jpg

img_7171_hhg5.jpg

img_7176_2hsf.jpg

 

دیدگاه ها