آقای عزت الله اکبری «رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

سه شنبه 9 فروردین 1401
پیش از ظهر سه شنبه مورخ 9 فروردین 1401 ، آقای عزت الله اکبری «رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند .
دیدگاه ها