جلسه هیئت امناء مدرسه علمیه خواهران فاطمةالزهرا«س» قائم شهر با حضور آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 8 اسفند 1400

ظهر یکشنبه مورخ 8 اسفند 1400 ، جلسه هیئت امناء مدرسه علمیه خواهران فاطمةالزهرا«س» قائم شهر با حضور آیت الله معلمی برگزار شد .

img_9316_rv29.jpg

img_9325_9irw.jpg

img_9328_xofn.jpg

img_9329_b48q.jpg

img_9330_8bqn.jpg

img_9332_1vdf.jpg

img_9336_wrrc.jpg

img_9344_5x95.jpg

img_9348_uxy2.jpg

img_9350_onpj.jpg

img_9351_3776.jpg

img_9361_qxj.jpg

img_9363_4syj.jpg

img_9364_r6k.jpg

img_9369_8356.jpg

img_9372_4cdb.jpg

دیدگاه ها