مجلس ختم حاجیه خانم مرحومه ترکمان دهنوی «مادر شهید مهدی ترکمان دهنوی» ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در مسجد رسول«ص» شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 30 ژانویه 2022

شامگاه یکشنبه مورخ 10 بهمن 1400، مجلس ختم حاجیه خانم مرحومه ترکمان دهنوی «مادر شهید مهدی ترکمان دهنوی» ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در مسجد رسول اکرم«ص» شهرستان قائم شهر برگزار شد.

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۲۶_cnd6.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۲۷_lmg9.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۲۸_wf15.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۳۰_skew.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۳۵_ahwu.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۳۸_svgu.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۳۹_g91l.jpg

photo_۲۰۲۲-۰۱-۳۱_۰۸-۰۴-۴۴_tsx4.jpg

دیدگاه ها