همایش حماسه 9 دی «تجدید میثاق با ولایت» با حضور امت ولایت مدار در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 9 دی 1400

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 9 دی 1400 همایش حماسه 9 دی «تجدید میثاق با ولایت» با حضور امت ولایت مدار در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

img_7725_406h.jpg

img_7732_8o3x.jpg

img_7735_d1h6.jpg

img_7742_q4lx.jpg

img_7745_9ydi.jpg

img_7746_i4su.jpg

img_7747_fg5m.jpg

img_7748_07or.jpg

img_7754_jid.jpg

img_7765_3qsj.jpg

img_7767_ejvo.jpg

img_7772_mdoa.jpg

img_7778_eg3z.jpg

img_7784_e00p.jpg

img_7792_lhdn.jpg

img_7794_n07.jpg

img_7795_mq6o.jpg

img_7807_pc8w.jpg

img_7810_i58l.jpg

img_7817_i0jz.jpg

img_7819_dscb.jpg

img_7825_da8.jpg

img_7828_9kvj.jpg

img_7832_djkr.jpg

img_7839_yu30.jpg

img_7846_zw13.jpg

img_7847_jvn0.jpg

img_7855_gqad.jpg

دیدگاه ها