همایش حماسه 9 دی «تجدید میثاق با ولایت» با حضور امت ولایت مدار در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 9 دی 1400
پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 9 دی 1400 همایش حماسه 9 دی «تجدید میثاق با ولایت» با حضور امت ولایت مدار در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.
img_7725_406h.jpg
img_7732_8o3x.jpg
img_7735_d1h6.jpg
img_7742_q4lx.jpg
img_7745_9ydi.jpg
img_7746_i4su.jpg
img_7747_fg5m.jpg
img_7748_07or.jpg
img_7754_jid.jpg
img_7765_3qsj.jpg
img_7767_ejvo.jpg
img_7772_mdoa.jpg
img_7778_eg3z.jpg
img_7784_e00p.jpg
img_7792_lhdn.jpg
img_7794_n07.jpg
img_7795_mq6o.jpg
img_7807_pc8w.jpg
img_7810_i58l.jpg
img_7817_i0jz.jpg
img_7819_dscb.jpg
img_7825_da8.jpg
img_7828_9kvj.jpg
img_7832_djkr.jpg
img_7839_yu30.jpg
img_7846_zw13.jpg
img_7847_jvn0.jpg
img_7855_gqad.jpg
دیدگاه ها