همایش بزرگ روز بصیرت(9دی) و تجدید میثاق با ولایت ، با ایراد بیانات آیت الله معلمی در مسجد جامع شهرستان نوشهر برگزار شد.

پنجشنبه 9 دی 1400
پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 9 دی 1400 ، همایش بزرگ روز بصیرت(9دی) و تجدید میثاق با ولایت ، با ایراد بیانات آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در مسجد جامع شهرستان نوشهر برگزار شد.
img_1958_82ru.jpg
img_1964_ru8r.jpg
img_1966_2jz.jpg
img_1974_orev.jpg
img_2016_jrpz.jpg
img_1980_qlco.jpg
img_1990_vdd6.jpg
img_1993_e9om.jpg
img_1994_v93m.jpg
img_1995_7xaj.jpg
img_1997_8mtu.jpg
img_1999_78mx.jpg
img_2009_9d99.jpg
img_2012_mpdj.jpg
img_2023_stjd.jpg
img_2025_fzxj.jpg
img_2029_15tj.jpg
img_2030_39it.jpg
img_2032_ywbk.jpg
img_2035_te4c.jpg
img_2043_wo88.jpg
img_2053_s7zx.jpg
img_2055_rgfy.jpg
img_2057_g1ae.jpg
img_2068_8ek.jpg
img_2071_c15i.jpg
img_2101_2v9f.jpg
img_2073_s4vh.jpg
img_2086_xbjn.jpg
img_2093_8z1x.jpg
دیدگاه ها