آیت الله معلمی با حضور سرزده در «آکادمی جابر» شهرستان قائم شهر ، ضمن بازدید از این مجموعه ورزشی ، با «پهلوان جابر صادق زاده» دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 22 آذر 1400

دوشنبه مورخ 22 آذر 1400 ، آیت الله معلمی با حضور سرزده در آکادمی جابر شهرستان قائم شهر ، ضمن بازدید از این مجموعه ورزشی ، با پهلوان جابر صادق زاده دیدار کردند.

img_9855_xfzg.jpg

img_9863_pvst.jpg

img_9869_9t7a.jpg

img_9876_zlsa.jpg

img_9896_kbe4.jpg

img_9898_7z78.jpg

img_9905_33sm.jpg

img_9908_e6r6.jpg

img_9923_1waa.jpg

img_9935_1esl.jpg

img_9942_tej3.jpg

 

دیدگاه ها