تماس تلفنی آیت الله معلمی با جناب مهندس صادق برزویی بمناسبت انتخاب در شورای عالی کشور بعنوان نماینده مردم استان مازندران + ویدئو

دوشنبه 6 دسامبر 2021

تماس تلفنی آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» با جناب مهندس صادق برزویی«عضو شورای شهر قائم شهر» بمناسبت انتخاب در شورای عالی کشور بعنوان نماینده مردم استان مازندران

 

دیدگاه ها