اولین نشست هم اندیشی و هم افزایی در راستای توسعه ی پایدار شهرستان قائم شهر با حضور و سخنرانی آیت الله معلمی در دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه 13 آبان 1400

پنجشنبه مورخ 13 آبان 1400 ، اولین نشست هم اندیشی و هم افزایی در راستای توسعه ی پایدار شهرستان قائم شهر با حضور و سخنرانی آیت الله معلمی در دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر برگزار شد .

img_6150_vc87.jpg

img_6152_zm2m.jpg

img_6154_8rm5.jpg

img_6157_aa86.jpg

img_6160_pf4.jpg

img_6167_52px.jpg

img_6170_nbet.jpg

img_6176_i8tv.jpg

img_6198_6uz.jpg

img_6218_o0lt.jpg

دیدگاه ها