گردهمآیی مسئولین هیئات مذهبی و مداحان بانوان شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه ، با حضور آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

یکشنبه 17 مرداد 1400

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 17 مرداد 1400 ، گردهمآیی مسئولین هیئات مذهبی و مداحان بانوان شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه ، با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.

img_1065_x8v3.jpg

img_1067_6tl4.jpg

img_1072_42g6.jpg

img_1076_ey3o.jpg

img_1080_h376.jpg

img_1084_rc5z.jpg

دیدگاه ها