پیش از ظهر یکشنبه مورخ 17 مرداد 1400 ، گردهمآیی مسئولین هیئات مذهبی و مداحان بانوان شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه ، با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.