حضور سرزده و بازدید آیت الله معلمی از پلیس امنیت نیروی انتظامی شهرستان قائم شهر

چهارشنبه 4 آگوست 2021
حضور سرزده و بازدید آیت الله معلمی از پلیس امنیت نیروی انتظامی شهرستان قائم شهر img_0577_2zo5.jpg img_0592_wrv2.jpg img_0599_o29z.jpg img_0601_mpae.jpg img_0619_lu6a.jpg img_0603_okt8.jpg
دیدگاه ها