آیت الله معلمی ضمن تماس تلفنی با پهلوان کمیل قاسمی ، 17 شوال ( روز فرهنگ پهلوانی ) را گرامی داشتند + ویدئو

دوشنبه 31 می 2021

آیت الله معلمی ضمن تماس تلفنی با پهلوان کمیل قاسمی ، 17 شوال ( روز فرهنگ پهلوانی ) را گرامی داشتند .

 

 

دیدگاه ها