جناب آقای دکتر اولادی “ریاست بیمارستان رازی شهرستان قائم شهر” با حضور در دفتر امام جمعه با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 7 دسامبر 2020

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 17 آذر 1399 ، جناب آقای دکتر اولادی “ریاست بیمارستان رازی شهرستان قائم شهر” با حضور در دفتر امام جمعه با آیت الله معلمی «عضو مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه قائم شهر» دیدار کردند .

2rix_img_0462.jpg

7j2e_img_0440.jpg

qji5_img_0456.jpg

flst_img_0457.jpg

gtan_img_0435.jpg

cona_img_0451.jpg

xjms_img_0448.jpg

5pdj_img_0445.jpg

دیدگاه ها