جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی با حضور در کارخانه کیک و کلوچه کاوه ، در روز مدیریت جهادی ، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، از این مجموعه بازدید بعمل آوردند + تصاویر

سه شنبه مورخ 15 بهمن 1398 ، آیت الله معلمی با حضور در کارخانه کیک و کلوچه کاوه ،  در روز مدیریت جهادی ، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، از این مجموعه بازدید بعمل آوردند.

wmtc_img_5355.jpg

yyd_img_5358.jpg

vf51_img_5370.jpg

c3fs_img_5376.jpg

53rr_img_5382.jpg

e8h4_img_5392.jpg

rx3l_img_5402.jpg

3v54_img_5414.jpg

f5e2_img_5444.jpg

l0qy_img_5484.jpg

w6xj_img_5488.jpg

bkzk_img_5497.jpg

wf1l_img_5502.jpg

bflj_img_5512.jpg

مطالب مرتبط