ریاست دانشگاه پیام نور استان مازندران ، و رئیس دانشگاه پیام نور جویبار با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه 27 ژانویه 2020

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 7 بهمن 1398 ، ریاست دانشگاه پیام نور استان مازندران ، و رئیس دانشگاه پیام نور جویبار با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند .

7n7c_img_3446.jpg

s7yx_img_3450.jpg

9dw5_img_3454.jpg

8280_img_3469.jpg

دیدگاه ها