با حضور آیت الله معلمی در بیمارستان رازی شهرستان قائم شهر ، ۵۰۰ بیمار نیازمند شهرستان ، از محل یک موقوفه ، به مناسبت دهه وقف از بیمارستان ترخیص شدند

پنج‌شنبه 31 اکتبر 2019

با حضور آیت الله معلمی در بیمارستان رازی شهرستان قائم شهر ، ۵۰۰ بیمار نیازمند شهرستان ، از محل یک موقوفه ، به مناسبت دهه وقف از بیمارستان ترخیص شدند.

2avc_photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۱_۱۰-۳۰-۰۷.jpg

دیدگاه ها