سردار قاسمی فرمانده انتظامی استان سمنان با حضور در محل اقامت ابوالشهیدین آیت الله معلمی در سمنان ، با ایشان دیدار کردند + تصاویر

شنبه 21 اکتبر 2017

سردار قاسمی فرمانده انتظامی استان سمنان با حضور در محل اقامت ابوالشهیدین آیت الله معلمی در سمنان ، با ایشان دیدار کردند.

c0tj_photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۲_۱۶-۳۰-۲۷.jpg

yfex_photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۲_۱۶-۳۰-۳۸.jpg

e01v_photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۲_۱۶-۳۰-۵۲.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها