مراسم تحلیف و اولین جلسه پنجمین دوره شورای شهر قائم شهر و ارطه با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

چهارشنبه 23 آگوست 2017

صبح چهارشنبه مورّخ 1396/6/1  مراسم تحلیف و اولین جلسه پنجمین دوره شورای شهر قائم شهر و ارطه با حضور آیت الله معلمی در فرمانداری شهرستان قائم شهر برگزار شد.

oe8_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۱۷.jpg

brox_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۲-۴۰.jpg

vp1a_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۰۹.jpg

au8v_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۱۲.jpg

7zej_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۱۶.jpg

8k9c_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۲۱.jpg

psag_photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۰-۳۳-۲۳.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها