گرد همآیی علماء و روحانیت شهرستان قائم شهر در آستانه ی ماه مبارک رمضان در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.

شنبه 23 اردیبهشت 1396

شامگاه شنبه ، مورخ بیست و سوم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و شش ، در آستانه ی ماه مبارک رمضان ، گرد همآیی علماء و روحانیت شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد.
hfen_img_6606.jpg
i76o_img_6550.jpg
t_img_6559.jpg
ub6p_img_6564.jpg
a8uv_img_6591.jpg
w0dm_img_6587.jpg
v0p4_img_6595.jpg
vbao_img_6603.jpg
w183_img_6608.jpg
lh8w_img_6606.jpg
jk5g_img_6623.jpg
25y_img_6636.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها