آیت الله معلمی به مناسبت روز جانباز تحت عنوان طرح علمداران حماسه از سوی مقام معظم رهبری به دیدار جانبازان و ایثارگران معزّز رفتند.

دوشنبه 1 می 2017

پیش از ظهر دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و شش ، آیت الله معلمی به مناسبت روز جانباز تحت عنوان طرح علمداران حماسه از سوی مقام معظم رهبری به دیدار جانبازان و ایثارگران معزّز رفتند.
qb5s_img_3235.jpg
bc8_img_3237.jpg
y1uu_img_3251.jpg
83y2_img_3304.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها