واحد سیّار پایگاه انتقال خون قائم شهر ، با هماهنگی های صورت گرفته ، ضمن استقرار جنب مصلی جمعه شهرستان ، از مراجعین و مجاورین و نمازگزاران داوطلب ، خون دریافت کرد + تصاویر

شنبه 22 آوریل 2017

عصر شنبه ، مورخ دوم اردیبهشت ماه هزار وسیصد و نود و شش ، واحد سیار پایگاه انتقال خون شهرستان قائم شهر، با هماهنگی های صورت گرفته ، ضمن استقرار جنب مصلی جمعه شهرستان ، از مراجعین و مجاورین و نمازگزاران داوطلب ، که طبق آمار ، به بیش از سی نفر رسید ، خون دریافت کرد.
دفتر آیت الله معلمی و ستاد برگزاری نمازجمعه ، ضمن تقدیر از پایگاه انتقال خون شهرستان قائم شهر ، از مدیریت و پرسنل محترم دبستان پیشرو تقدیر و تشکر به عمل می آورد.
5cdn_img_9068.jpg
xzqe_img_0004.jpg
wsik_img_0022.jpg
v3e2_img_9070.jpg
kmxa_img_0375.jpg
y52c_img_0074.jpg
yldg_img_0303.jpg
20dt_img_0354.jpg
l46n_img_0459.jpg
250r_img_0539.jpg
e9u4_img_9078.jpg
4jdv_img_9152.jpg
78bm_img_9236.jpg
qfnu_img_9276.jpg
85yo_img_9367.jpg
nss_img_9441.jpg
bc70_img_9500.jpg
ergp_img_9507.jpg
o3da_img_9596.jpg
frbw_img_9699.jpg
qjdn_img_9722.jpg
a8c_img_9884.jpg
vx5a_img_9137.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها