ریاست و معاونین دادگستری و دادستان شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.

یکشنبه 16 آوریل 2017

صبح یکشنبه ، مورخ بیست و هفتم فروردین هزار وسیصد و نود و شش ، ریاست و معاونین دادگستری  و دادستان شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.
8bsm_img_8636_-_copy.jpg
47nl_img_8644.jpg
rhpu_img_8643.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها