مراسم نمازجمعه بیست و نهم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 29 بهمن 1395

مراسم نمازجمعه بیست و نهم بهمن هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

hyfl_img_1577.jpg9f69_img_1610.jpg7e5_img_1620.jpgna6l_img_1628.jpgyxfl_img_1679.jpg0j2y_img_1690.jpgw2c8_img_1695.jpgn59v_img_1768.jpg02nd_img_1772.jpg3pff_img_1773.jpg8x_img_1783.jpgydh8_img_1800.jpgk4w1_img_1834.jpglzzy_img_1849.jpgbjkb_img_1893.jpgzjcp_img_1906.jpgptwb_img_1915.jpg72ri_img_1926.jpgytv9_img_1928.jpgosh1_img_1953.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها