مراسم نمازجمعه یوم الله بیست و دوم بهمن هزار وسیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 10 فوریه 2017

مراسم نمازجمعه بیست و دوم بهمن هزار وسیصد و نود و پنج قائم شهر با حضور خیل عظیم جمعیت حاضر در راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن در مصلی جمعه قائم شهر ، و قرائت بیانیه و بانگ الله اکبر ، و سخنرانی پیش از خطبه ها توسط آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت برگزار شد.
sxca_img_9843.jpg
x8h0_img_9328.jpg
5uuu_img_9331.jpg
IMG_9852 IMG_9863 IMG_9867 IMG_9891
r9yn_img_0121.jpg
IMG_9895 IMG_9901  IMG_9920

IMG_0064 IMG_0071 IMG_0084  IMG_0090
cgwk_img_0059.jpg
IMG_0099 IMG_0110 IMG_0123
5o9t_img_0324.jpg

IMG_0128 IMG_0258 IMG_0261
8p7w_img_9317.jpg
IMG_0283 IMG_0290 IMG_0305 IMG_0396 IMG_0405
kufj_img_0355.jpg
bmyi_img_0369.jpg
mhsp_img_0372.jpg

مطالب مشابه
دیدگاه ها