جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیت الله معلمی با حضور در منزل پدری شهید انقلاب «شهید مسعود دهقان» ، با خانواده ی ایشان دیدار فرمودند.

در اولین روز از ایام الله دهه مبارکه فجر سال هزار وسیصد و نود و پنج ، آیت الله معلمی با حضور در منزل پدری شهید انقلاب «شهید مسعود دهقان» ، با خانواده ی ایشان دیدار فرمودند.
b2w_img_6245.jpg
tc27_img_6257.jpg

مطالب مرتبط