نمازجمعه نوزدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 9 دسامبر 2016

نمازجمعه نوزدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر:
IMG_8914 IMG_8926 IMG_8933 IMG_8943 IMG_8949 IMG_8950 IMG_8956 IMG_8980 IMG_9000 IMG_9017 IMG_9034 IMG_9045 IMG_9048 IMG_9061 IMG_9098 IMG_9110 IMG_9117 IMG_9122 IMG_9144 IMG_9150 IMG_9173 IMG_9180 IMG_9183 IMG_9184 IMG_9194 IMG_9211

دیدگاه ها