جلسه ماهانه مداحان و روحانیون شهرستان قائمشهر باگرامیداشت یاد وخاطره ابوالشهیدآیت الله فاضل (ره)

یکشنبه 14 آذر 1395

جلسه ماهانه مداحان و روحانیون شهرستان قائمشهر باگرامیداشت یاد وخاطره ابوالشهیدآیت الله فاضل (ره)باحضوراعضای بیت شریف آیت الله فاضل وسخنرانی ابوشهیدحجه الاسلام والمسلمین ولی نژاد امام جماعت مسجدجامع شهرستان ساری دردفتر حضرت آیت الله معلمی برگزار شد
photo_2016-12-05_14-49-13 photo_2016-12-05_14-49-40 photo_2016-12-05_14-49-50 photo_2016-12-05_14-49-52 photo_2016-12-05_14-49-59 photo_2016-12-05_14-50-13 photo_2016-12-05_14-50-18 photo_2016-12-05_14-50-21 photo_2016-12-05_14-50-30 photo_2016-12-05_14-50-33 photo_2016-12-05_14-50-42 photo_2016-12-05_14-51-18 photo_2016-12-05_14-51-47 photo_2016-12-05_14-51-49 photo_2016-12-05_14-51-53 photo_2016-12-05_14-51-59 photo_2016-12-05_14-52-01 photo_2016-12-05_14-52-06 photo_2016-12-05_14-52-12 photo_2016-12-05_14-52-17 photo_2016-12-05_14-52-19 photo_2016-12-05_14-52-22 photo_2016-12-05_14-52-26

دیدگاه ها