با حضور آیت الله معلمی و سرلشگر جعفری انجام شد:بهره برداری از بیمارستان ولایت سپاه استان مازندران

شنبه 26 نوامبر 2016

با حضور آیت الله معلمی و سرلشگر جعفری انجام شد:
بهره برداری از بیمارستان ولایت سپاه استان مازندران
abc

مطالب مشابه
دیدگاه ها