مراسم سوگواری شهادت امام سجاد«ع» و سالگرد شهادت شهیدان معلمی و رونمایی از کتاب پیدای پنهان در حسینیه شیخ سلمان معلمی جویبار با حضور سردار نقدی برگزار شد.

جمعه 14 اکتبر 2016

مراسم سوگواری شهادت امام سجاد«ع» و سالگرد شهادت شهیدان معلمی و رونمایی از کتاب پیدای پنهان در حسینیه شیخ سلمان معلمی جویبار با حضور سردار نقدی برگزار شد.
IMG_5030 IMG_5038 IMG_5043 IMG_5046 IMG_5056 IMG_5070 IMG_5075 IMG_5089 IMG_5093 IMG_5099 IMG_5102 IMG_5109 IMG_5124 IMG_5139 IMG_5142 IMG_5145 IMG_5159 IMG_5168 IMG_5175 IMG_5180 IMG_5183 IMG_5186 IMG_5195 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5199 IMG_5200 IMG_5201 IMG_5202 IMG_5203 IMG_5204 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5210 IMG_5225 IMG_5227 IMG_5247 IMG_5251 IMG_5258 IMG_5267 IMG_5278 IMG_5293 IMG_5302 IMG_5331 IMG_5334 IMG_5336 IMG_5339 IMG_5340 IMG_5350 IMG_5352 IMG_5383 IMG_5402 IMG_5412 IMG_5426

مطالب مشابه
دیدگاه ها