مراسم نمازجمعه 15 مرداد 1395 قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 5 آگوست 2016

IMG_7098 IMG_7106 IMG_7111 IMG_7113 IMG_7116 IMG_7117 IMG_7119 IMG_7123 IMG_7125 IMG_7126 IMG_7130 IMG_7136 IMG_7137 IMG_7139 IMG_7141 IMG_7143 IMG_7152 IMG_7168 IMG_7173 IMG_7175 IMG_7177 IMG_7183 IMG_7190 IMG_7191 IMG_7194   IMG_7202

مطالب مشابه
دیدگاه ها