نشست صمیمی آیت الله معلمی با مدیران رسانه های استان مازندران

سه‌شنبه 26 جولای 2016

نشست صمیمی آیت الله معلمی با مدیران رسانه های استان مازندران در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.
IMG_4971 IMG_4974 IMG_4983 IMG_4998 IMG_5002 IMG_5003 IMG_5005 IMG_5017 IMG_5020 IMG_5024 IMG_5025 IMG_5033 IMG_5040 IMG_5042 IMG_5046 IMG_5047 IMG_5048 IMG_5053 IMG_5058 IMG_5063 IMG_5066 IMG_5067 IMG_5068 IMG_5079 IMG_5083 IMG_5087 IMG_5091 IMG_5093 IMG_5095 IMG_5101 IMG_5102 IMG_5105 IMG_5106 IMG_5113 IMG_5116 IMG_5124 IMG_5129 IMG_5134 IMG_5135 IMG_5136 IMG_5141 IMG_5145 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5152 IMG_5156 IMG_5163 IMG_5166 IMG_5167 IMG_5169 IMG_5170 IMG_5175 IMG_5177 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5200 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5211 IMG_5214 IMG_5219 IMG_5232 IMG_5244 IMG_5268 IMG_5282 IMG_5285 IMG_5296 IMG_5333 IMG_5335 IMG_5338 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5353 IMG_5360 IMG_5364 IMG_5367 IMG_5371 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5381 IMG_5387 IMG_5389 IMG_5392 IMG_5394 IMG_5402 IMG_5410 IMG_5413 IMG_5418 IMG_5421 IMG_5424 IMG_5432 IMG_5435 IMG_5449 IMG_5451

مطالب مشابه
دیدگاه ها