نشست صمیمی آیت الله معلمی با مدیران رسانه های استان مازندران

سه شنبه 5 مرداد 1395

نشست صمیمی آیت الله معلمی با مدیران رسانه های استان مازندران در مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.
IMG_4971 IMG_4974 IMG_4983 IMG_4998 IMG_5002 IMG_5003 IMG_5005 IMG_5017 IMG_5020 IMG_5024 IMG_5025 IMG_5033 IMG_5040 IMG_5042 IMG_5046 IMG_5047 IMG_5048 IMG_5053 IMG_5058 IMG_5063 IMG_5066 IMG_5067 IMG_5068 IMG_5079 IMG_5083 IMG_5087 IMG_5091 IMG_5093 IMG_5095 IMG_5101 IMG_5102 IMG_5105 IMG_5106 IMG_5113 IMG_5116 IMG_5124 IMG_5129 IMG_5134 IMG_5135 IMG_5136 IMG_5141 IMG_5145 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5152 IMG_5156 IMG_5163 IMG_5166 IMG_5167 IMG_5169 IMG_5170 IMG_5175 IMG_5177 IMG_5185 IMG_5186 IMG_5200 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5211 IMG_5214 IMG_5219 IMG_5232 IMG_5244 IMG_5268 IMG_5282 IMG_5285 IMG_5296 IMG_5333 IMG_5335 IMG_5338 IMG_5341 IMG_5342 IMG_5353 IMG_5360 IMG_5364 IMG_5367 IMG_5371 IMG_5376 IMG_5377 IMG_5381 IMG_5387 IMG_5389 IMG_5392 IMG_5394 IMG_5402 IMG_5410 IMG_5413 IMG_5418 IMG_5421 IMG_5424 IMG_5432 IMG_5435 IMG_5449 IMG_5451

مطالب مشابه
دیدگاه ها