گرد همایی ماهانه روحانیون شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد

یکشنبه 3 مرداد 1395

گرد همایی ماهانه روحانیون شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد
IMG_4800 IMG_4801 IMG_4802 IMG_4803 IMG_4807 IMG_4809 IMG_4812 IMG_4856 IMG_4858 IMG_4864 IMG_4870 IMG_4876

مطالب مشابه
دیدگاه ها