نمازجمعه بیست و پنجم تیرماه نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر

جمعه 15 جولای 2016

نمازجمعه بیست و پنجم تیرماه نود و پنج قائم شهر به روایت تصویر
IMG_2608 IMG_2618 IMG_2653 IMG_2655 IMG_2675 IMG_2676 IMG_2678 IMG_2691 IMG_2694 IMG_2718 IMG_2719 IMG_2722 IMG_2727 IMG_2734 IMG_2741 IMG_2751 IMG_2761 IMG_2766 IMG_2769 IMG_2777 IMG_2789 IMG_2791 IMG_2815 IMG_2820 IMG_2851 IMG_2893 IMG_2908

IMG_2960IMG_2965

مطالب مشابه
دیدگاه ها