جلسه بررسی وضعیت حجاب و اتخاذ تصمیم مناسب در این خصوص در فرمانداری قائم شهر با حضور مسئولین و نخبگان شهرستان برگزار شد.

پنجشنبه 24 تیر 1395

جلسه بررسی وضعیت حجاب و اتخاذ تصمیم مناسب در این خصوص در فرمانداری قائم شهر با حضور مسئولین و نخبگان شهرستان برگزار شد.

IMG_2490 IMG_2495 IMG_2497 IMG_2501 IMG_2502 IMG_2504 IMG_2506 IMG_2518 IMG_2523 IMG_2524 IMG_2529 IMG_2532 IMG_2550 IMG_2556 IMG_2557 IMG_2558

مطالب مشابه
دیدگاه ها