دیدار و بازدید آیت الله معلمی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

دوشنبه 13 ژوئن 2016

دیدار وسرکشی آیت الله معلمی به همراه مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

4

Z

8

dav

@

مطالب مشابه
دیدگاه ها