تشرّف اعضاء مجلس خبرگان رهبري به محضر مقام عظمی ولایت

پنجشنبه 6 خرداد 1395

تشرّف اعضاء مجلس خبرگان رهبري به محضر مقام عظمی ولایت
khebregaan1 khebregaan2 khebregaan3 khebregaan4

دیدگاه ها